Ο «Διάλογος με την Αφροδίτη» είναι ένα φωτογραφικό, συμμετοχικό project τέχνης για τον εορτασμό των 200 χρόνων (1820 - 2020) από την ανακάλυψη του γλυπτού της Αφροδίτης της Μήλου, ενός από τα πιο σημαντικά γλυπτά στην ιστορία της τέχνης.

Με αφορμή την επέτειο οι κάτοικοι έπειτα από ανοιχτή πρό(σ)κληση της φωτογράφου Μάντη Λυκερίδου επενέβησαν δημιουργικά  πάνω στα έργα της από τη συλλογή «Αφροδίτες της Μήλου», με διάφορες  μορφές έκφρασης (κείμενα, σχέδια, ζωγραφιές ,κολάζ  κλπ.) καταθέτοντας έτσι την προσωπική τους σχέση και θέση με το άγαλμα της θεάς Αφροδίτης που εδώ και 199  χρόνια βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου.

Το project  ξεκίνησε τον Απρίλιο  και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2020. Κατά τη διάρκεια  των  τεσσάρων αυτών μηνών και κάτω από τις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας του covid-19, 132 μόνιμοι κάτοικοι του νησιού ηλικίας  πέντε έως  ογδόντα επτά  ετών, εκφράστηκαν πάνω στα έργα της φωτογράφου δημιουργώντας νέες εικόνες με πολλαπλά  μηνύματα. Το αποτέλεσμα του πρωτότυπου αυτού εγχειρήματος είναι η δημιουργική κληρονομιά των δεκαεπτά μοναδικών συμμετοχικών έργων των κατοίκων προς την Αφροδίτη αλλά και προς τον κοινό τόπο καταγωγής. Η φωτογράφος ως μόνιμη κάτοικος του νησιού, γίνεται μέσω του έργου της μια γέφυρα επικοινωνίας των συντοπιτών της με το δικό τους ξενιτεμένο θησαυρό, την Αφροδίτη τους. Το συνολικό έργο δεν στέκεται απλά στις αισθητικές του δομές. Πολύ περισσότερο καταγράφει πάνω στην κάθε φωτογραφία το συναίσθημα των συμμετεχόντων. Προσμονή, λύπη, αισιοδοξία, αναμονή, απογοήτευση, ελπίδα για το γυρισμό της Αφροδίτη τους. Γιατί οι κάτοικοι της Μήλου είναι οι πρώτοι που έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν, να γράψουν, να δημιουργήσουν για την Αφροδίτη. Ακόμη και διακόσια χρόνια μετά.

Η Μάντη  Λυκερίδου τους δίνει με τον δικό της δημιουργικό τρόπο την ευκαιρία αυτή. Σχετικά με την έμπνευση αλλά και την εμπειρία της από τη διοργάνωση του project «Διάλογος με την Αφροδίτη» η ίδια αναφέρει:

« ..πήγαινα σε σπίτια κατοίκων  που επιθυμούσαν να συμμετέχουν. Τους άφηνα τη  φωτογραφία που επέλεγαν μαζί με ένα κουτί γεμάτο  χρώματα, ψαλίδια και διάφορα υλικά. Είχαν το χρονικό περιθώριο  μιας μέρας, για να σκεφτούν και να νιώσουν  πώς θα επικοινωνήσουν με την Αφροδίτη τους… Την επόμενη μέρα επέστρεφα-όλο αγωνία-για να παραλάβω μια διαφορετική Αφροδίτη από τη δική μου. Μια νέα Αφροδίτη. Πήγα ακόμα στα μαγαζιά, στα καφενεία, στις γειτονιές του νησιού. Εκεί οι κάτοικοι λειτούργησαν πιο αυθόρμητα… έγραψαν αυτό που ένιωθαν εκείνη τη στιγμή. Συχνά κάποιοι μεγαλύτεροι μου επέστρεφαν την νέα Αφροδίτη  συγκινημένοι αλλά και ταυτόχρονα  ενθουσιασμένοι που τους δόθηκε ο «λόγος!»

Χαράλαμπος Δερμάτης / Εικαστικός / Επιμελιτής εκθέσεων & εκδόσεων, Αθήνα Ιούλιος 2020


12 Lykeridou iFocus

Dialogue with Aphrodite”

"Dialogue with Aphrodite" is a photographic, participatory art project celebrating the 200th anniversary (1820 - 2020) of the discovery of the sculpture of Aphrodite of Milos, one of the most important sculptures in the history of art.

On the occasion of the anniversary, the residents, after an open invitation from the photographer Mady Lykeridou intervened creatively in her works, using various forms of expression (texts, drawings, paintings, collages, etc.) thus presenting their personal relationship and position towards the statue of the goddess Aphrodite that has been in the Louvre museum for 199 years.

The project started in April and was completed in July 2020. During these four months and under the unprecedented conditions of the Covid-19 pandemic, 132 permanent residents of the island aged five to eighty-seven years, expressed themselves on the actual works of the photographer creating new images with important messages. The result of this original project is the creative "heritage" of the sixteen unique participatory works of the inhabitants to Aphrodite but also to their common place of origin, the beautiful Milos island.

The photographer, as a permanent resident of the island, becomes through her work a bridge of communication between her fellow citizens and their own treasure in exile, their Aphrodite. The overall work does not simply stay within its aesthetic dimensions. It goes much further, to record the emotion of the participants triggered by each photo. Anticipation, sadness, optimism, eagerness, disappointment, hope for her coming back. Because the inhabitants of Milos are the first to have the right to speak, write, and create about Aphrodite. Even two hundred years later ..

The photographer Mady Lykeridou honours this right in her own creative way. She talks about her inspiration but also her experience of organising the project "Dialogue with Aphrodite" thus:

 « I went to residents' houses who wanted to participate. I left them the photo they chose together with a box full of paints, scissors and various materials. They had time to think and feel how to "communicate" with their Aphrodite… The next day I came back - all anxious - to pick up a different Aphrodite from the one that I left. A new Aphrodite. I also went to the shops, cafes, neighbourhoods of the island. There, the inhabitants worked more spontaneously...  they wrote what they felt on the spot. Some older people were returning the new Aphrodite to me, moved, but at the same time excited that they had their say on Aphrodite! »

Charalambos Dermatis / visual artist / curator of art exhibitions and publications Athens, July 2020

04 Lykeridou iFocus 

“Dialogue avec Aphrodite”

"Dialogue avec Aphrodite" est un projet participatif d'art photographique, célébrant le 200ème anniversaire (1820 - 2020) de la découverte de la sculpture d'Aphrodite (Vénus de Milos), l'une des plus importantes sculptures de l'histoire de l'art, qui se trouve au musée du Louvre depuis 199 ans.

À l'occasion de cet anniversaire et suite à une invitation ouverte de la part de la photographe Mady Lykeridou, les habitants de Milos se sont exprimés de manière créative sur ses œuvres grâce à différentes formes d'expression (textes, dessins, peintures, collages, etc.), afin d’illustrer leur relation personnelle et position envers la statue de la déesse Aphrodite.

Le projet s’est déroulé d’Avril à Juillet 2020. Au cours de ces quatre mois et dans des conditions sans précédent de pandémie de Covid-19, 132 des habitants de l'île âgés de 5 à 87 ans se sont exprimés sur les œuvres de la photographe, créant ainsi des nouvelles images porteuses de messages importants. Le résultat de ce projet original est un ensemble de 16 œuvres participatives évoquant Aphrodite et l’origine commune des habitants qu’est cette magnifique Ile de Milos.

La photographe, résidente permanente à Milos, devient à travers son travail un pont de communication entre ses concitoyens et leur trésor exilé, leur Aphrodite. L'œuvre ne se limite pas simplement à une dimension esthétique, mais saisit aussi l'émotion que chaque photo a inspirée aux participants. Anticipation, tristesse, optimisme, ardeur, déception, espoir de la voir revenir. Parce que les habitants de Milos sont les premiers à avoir le droit de parler, d'écrire et de créer sur le sujet d’Aphrodite. Même deux cents ans plus tard.

La photographe Mady Lykeridou honore ce droit de manière créative, en expliquant la source de son inspiration et la manière avec laquelle elle a organisé le projet "Dialogue avec Aphrodite" :

 « Je me suis rendue chez les habitants qui voulaient participer à l’expérience. Ils ont choisi une photo, que je leur ai laissée accompagnée d’une boîte contenant de la peinture, des ciseaux et divers matériaux. Ils ont pris le temps de penser et ressentir comment communiquer avec leur Aphrodite… Le lendemain, je suis revenue les voir, anxieuse, avant de retrouver une Aphrodite bien différente de celle que j’avais laissée en partant. Une nouvelle Aphrodite… Je me suis également rendue dans les magasins, cafés, et quartiers de l'île, où les habitants ont travaillé encore plus spontanément. Ils ont écrit sur place ce qu'ils ressentaient. Certaines personnes âgées me rendaient la nouvelle Aphrodite, émues, avec des larmes aux yeux mais aussi de l’enthousiasme d'avoir enfin exprimé leur voix sur leur Aphrodite. »

Charalambos Dermatis

Visual Artist / curator of art exhibitions and publications / Athènes, juillet 2020

Mady Lykeridou (Greece)

Η Μάντη Λυκερίδου γεννήθηκε στην Αθήνα και από το 2002 ζει και εργάζεται στη Μήλο. Είναι απόφοιτος του Τ.Ε.Ι. Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών Αθήνας, και του Τμήματος Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων του TEΛ.

Μετά την αποφοίτησή της εργάσθηκε στο Παρίσι εστιάζοντας κυρίως σε πορτραίτα καλλιτεχνών και στη φωτογραφία δρόμου. Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου εργάσθηκε ως φωτογράφος σε μια επιστημονική ομάδα υποθαλάσσιων αρχαιολογικών ανασκαφών. Από το 1997 έχει συνεργαστεί με ομάδες σύγχρονού χορού και θεάτρου από την Γαλλία και την Ελλάδα. Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, (όπως στην Άρλ της Νότιας Γαλλίας, την Βουδαπέστη και στην Ελβετία) δουλειά της έχει δημοσιευθεί σε περιοδικά και ταξιδιωτικούς οδηγούς. Στο καταφύγιο του Αδάμαντα παρουσιάζεται η μόνιμη ατομική της έκθεση “Gimme Shelter”. Είναι μέλος του LensCulture  από το 2017.

Mady Lykeridou was born in Athens and since 2002 she has been living in Milos. She is a graduate of Department of Photography and Audiovisual Arts - Faculty of Art and Design, Technological Educational Institution (TEI) of Athens of the Department of Conservation of Antiquities and Works of Art of the Vocational Senior High School. After graduation she worked in Paris focusing mainly on artist portraits and street photography. Since 1997 she has cooperated with modern dance and theatre groups from France and Greece. Her work has been featured in solo and group exhibitions in Greece and abroad (including Arles in France, Budapest in Hungary and Rolle in Switzerland) and published in magazines and travel guides. She is a member of the Lens Culture since 2017.

Née à Athènes, Mady Lykeridou est diplômée du "Department of Photography and Audiovisual Arts du "Technological Educational Institute" d'Athènes. Par la suite, elle s'est rendue notamment à Paris où elle a réalisé de nombreux portraits d'artistes puis à travers l'Europe où elle a suivi des compagnies de danse.

 Depuis 2002, elle vit sur l’île de Milos en Grèce. Elle partage son activité entre commandes privées et recherche personnelle. Le travail de Mady Lykeridou est régulièrement exposé en Grèce comme à l’étranger (y compris Arles, France; Budapest, Hongrie; Rolle, Suisse) et a fait l’objet de diverses publications. Elle a régulièrement remporté des prix dans des concours internationaux. Mady Lykeridou est membre de la LensCulture depuis 2017.

Mady Lykeridou - Adamas – Milos – Greece

Πρόσφατα Άρθρα

Exodus (08 Δεκ 2022)

Μια διαφορετική φωτογραφική έκθεση θα λάβει χώρα στον o.art.ath. Ο Alexander Ibrahimi θα παρουσιάσει μέσα από οθόνες , πίξελ και καλώδια το δικό του δυστοπικό δάσος , μια καταγγελία για την...

Exodus (08 Δεκ 2022)

Η Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζει τον εκθεσιακό της χώρο μετά από δύο χρόνια απαγόρευσης λόγω της πανδημίας, με την έκθεση φωτογραφίας του αγαπητού της μέλους Μιχάλη...

News (02 Δεκ 2022)

Το Photopolis Agrinio Photo Festival, μπαίνοντας στον 5ο χρόνο συνεχούς λειτουργίας, προκηρύσσει δύο φωτογραφικούς διαγωνισμούς.  1ος διαγωνισμός: "Photopholios:23" Οι ενδιαφερόμενοι...

News (02 Δεκ 2022)

Το εργαστήριο «Χριστουγεννιάτικες ιστορίες μας μπροστά στον φακό», επανέρχεται στη δια ζώσης μορφή του!  Θα γίνει στην Αθήνα την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 (ώρες 10:30-18:00) Συνδυάζει τον...

Exodus (29 Νοε 2022)

Στον τόπο όπου έφθασε ο μεγαλύτερος αριθμός Μικρασιατών προσφύγων στη Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα, στον Βόλο, ανοίγει σε λίγες μέρες τις πύλες της η μεγάλη περιοδική έκθεση με τίτλο Από την...

Exodus (28 Νοε 2022)

Η εκθεση «Αντι λήψεις», της Γιώτας Εφραιμίδου  παρουσιάζεται για δεύτερη φορά στο Κερατσίνι, , με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, στο Πολιτιστικό Κέντρο...

Exodus (28 Νοε 2022)

Με τον τίτλο ΚΗΠΟΙ ΜΥΣΤΙΚΟΙ παρουσιάζεται η ατομική έκθεση της Φωτεινής Στεφανίδη από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 στον πολιτιστικό χώρο MACART. Η ενότητα των έργων αφορά ένα μεγάλο μέρος...

Exodus (23 Νοε 2022)

Η σχέση της Έλλης Παπαδημητρίου με τη φωτογραφία ξεπηδάει από τον έρωτα για την ζωγραφική. Ως στέλεχος της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) και συνεργάτης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών,...

Exodus (22 Νοε 2022)

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, εγκαινιάζεται η έκθεση του Κωνσταντίνου Πίττα “Εικόνες μιας άλλης Ευρώπης” στη γκαλερί Jakubska, στην Πράγα.   Πρόκειται για στιγμιότυπα που...

Book Reviews (22 Νοε 2022)

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου διοργανώνει εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αμερικανού συγγραφέα Bayard Taylor:  Ταξίδια 1857-1858, Ελλάδα Ρωσία και...

Exodus (22 Νοε 2022)

Ένα σύνθετο θεωρητικό και εικαστικό εγχείρημα με γενικό θέμα την «Πολυκατοικία» ως ισχυρό κοινωνικό, αισθητικό και συναισθηματικό σύμβολο στην αστική ζωή των τελευταίων 100 χρόνων. Η...

Exodus (21 Νοε 2022)

Η φωτογραφική έκθεση, των μελών του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης υπό τον τίτλο "ΡΟΔΟΠΗ" «ταξιδεύει» στην Καβάλα. Το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης, λειτουργώντας ως πυρήνας...