Προκήρυξη Πανελλήνιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, με ελεύθερη συμμετοχή, για την κατάθεση σεναρίων με θέμα: «Η κλιματική αλλαγή, επείγουσα απειλή για τον πλανήτη μας». Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν ένα σενάριο με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα – προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, στην αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την παρακίνηση σε ενεργό δράση για ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον. 


Η κλιματική αλλαγή αναφέρεται σε μακροχρόνιες μεταβολές στις θερμοκρασίες και στα καιρικά φαινόμενα. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να είναι φυσικές, λόγω αλλαγών στη δραστηριότητα του ήλιου, ή μεγάλων ηφαιστειακών εκρήξεων. Όμως από το 1800, οι ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν τον κύριο παράγοντα της κλιματικής αλλαγής, κυρίως λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η καύση ορυκτών καυσίμων παράγει εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δρουν σαν μια κουβέρτα που τυλίγεται γύρω από τη Γη, παγιδεύοντας τη θερμότητα του ήλιου και αυξάνοντας τη θερμοκρασία. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνουν σήμερα, μεταξύ άλλων, έντονες ξηρασίες, λειψυδρία, σοβαρές πυρκαγιές, πλημμύρες, λιώσιμο των πολικών πάγων, καταστροφικές καταιγίδες, μείωση της βιοποικιλότητας, επιταχυνόμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας καθώς και υψηλότερους σε θερμοκρασία και εντονότερους σε διάρκεια καύσωνες. 

Οι άνθρωποι βιώνουν την κλιματική αλλαγή με ποικίλους τρόπους. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας, την ικανότητά μας να καλλιεργούμε τρόφιμα, τη στέγαση, την ασφάλεια και την εργασία μας. Ορισμένοι από εμάς είμαστε ήδη πιο ευάλωτοι στις κλιματικές επιπτώσεις, όπως οι άνθρωποι που ζουν σε μικρά νησιωτικά κράτη και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Για παράδειγμα, συνθήκες όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η διείσδυση αλμυρού νερού έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε ολόκληρες κοινότητες έχουν αναγκαστεί να μετεγκατασταθούν, ενώ οι παρατεταμένες ξηρασίες ενισχύουν τον κίνδυνο του λιμού. Στο μέλλον, ο αριθμός των "κλιματικών προσφύγων" αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα.  

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Ο Διαγωνισμός Σεναρίου στοχεύει να εμπνεύσει και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, καθώς επίσης να κινητοποιήσει τους πολίτες για την προστασία του, αναδεικνύοντας σημαντικά ζητήματα που αφορούν την κλιματική κρίση και την επιτακτική ανάγκη για έγκαιρη δράση. Όλοι είμαστε μέρος του κλίματος. Μπορούμε να γίνουμε και διαμορφωτές του. Ο σκοπός του Διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ με αναφορά στην κλιματική κρίση και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορούν να αναλάβουν οι πολίτες, στη χώρα μας. 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι άνω των 18 ετών. Από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο ΥΠΕΝ, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, οι σύζυγοί τους καθώς και οι συγγενείς τους, Α` και Β` βαθμού. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά και άδεια να χρησιμοποιούνται τα ονόματα των νικητών και τα σενάριά τους για λόγους δημοσιότητας και προώθησης. 

 Το σενάριο πρέπει να είναι πρωτότυπη εργασία του συγγραφέα. Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές νέες εκδοχές ή διορθωμένες σελίδες εκ των υστέρων.

 •  Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί το να μην έχουν υποβληθεί ή/και διακριθεί τα σενάρια σε άλλους   Διαγωνισμούς.
 •  Το θέμα του σεναρίου πρέπει να εμπνέεται από το θέμα του Διαγωνισμού «Η κλιματική αλλαγή, επείγουσα απειλή για τον πλανήτη μας».
 •  Η έκταση του σεναρίου θα πρέπει να είναι από 8 μέχρι 15 σελίδες.
 •  Το σενάριο πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.
 •  Ο κάθε σεναριογράφος μπορεί να συμμετάσχει μόνο με ένα σενάριο.
 •  Οι συμμετέχοντες που θα υποβάλλουν το σενάριο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν
   γραμματοσειρά Courier, μέγεθος 12, με διπλό διάστιχο.
 •  Δεν γίνονται δεκτά χειρόγραφα κείμενα.
 •  Το σενάριο πρέπει να έχει αριθμημένες σελίδες.
 •  Το σενάριο πρέπει να σταλεί σε αρχείο PDF.

 Το αρχείο pdf είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει σύνοψη μιας παραγράφου (συνοδευτικό, αφηγηματικό κείμενο), όπου περιγράφεται η βασική πλοκή της σχεδιαζόμενης ταινίας. 

 •  Tο σενάριο πρέπει να αρχίζει με διακριτή σελίδα τίτλου που να περιέχει: το θέμα και τον τίτλο.
 •  Το όνομα και οι πληροφορίες -βιογραφικό του συγγραφέα- είναι απαραίτητο να αναγράφονται ξεχωριστά στην τελευταία σελίδα του pdf.
   
 •  Το αρχείο στην ονομασία του πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα.
 •  Στον Διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος συμμετοχές που έχουν βραβευτεί σε άλλο Διαγωνισμό.
 •  Στον Διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος συμμετοχές που έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση από άλλους φορείς.
 •  Ο κάθε διαγωνιζόμενος-η που συμμετέχει στον Διαγωνισμό αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για το σενάριο με το οποίο συμμετέχει. Η συμμετοχή του/της στον Διαγωνισμό σημαίνει ότι το σενάριο έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο/ίδια, ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα τρίτων, αλλά και ότι ο διαγωνιζόμενος-η είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/η για οποιαδήποτε αξίωση τρίτου.
 • H συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης, από μέρους των διαγωνιζομένων και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του Διαγωνισμού αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό.
 • Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, εάν κριθεί αναγκαίο. Κάθε τροποποίηση θα αποτελεί τμήμα των παρόντων όρων και θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση.

Κριτήρια 

Η βαθμολογία των σεναρίων θα γίνει με point system ως έξης: 

 10 σημεία για την πρωτοτυπία της ιδέας
 5 σημεία για τον χειρισμό του θέματος
 5 σημεία για τη δραματουργία και την πλοκή
 5 σημεία για την ανάπτυξη των χαρακτήρων και τους διαλόγους 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

Οι αιτήσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων πραγματοποιούνται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής, όπου συμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο, η ηλικία, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Οι αιτήσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων υποβάλλονται από 31/7/2023 μέχρι 30/9/2023. Οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να αποστείλουν το σενάριο ηλεκτρονικά σε αρχείο PDF το αργότερο μέχρι τις 30/9/23 και ώρα 23:59. 

Για την αποστολή των συμμετοχών πατήστε ΕΔΩ 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

Το πρώτο βραβείο ύψους 10.000,00 €, απονέμεται στον/η διαγωνιζόμενο/η για την υλοποίηση ταινίας μικρού μήκους μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ που βασίζεται στο σενάριο του/της. Κύρια στοιχεία για την αξιολόγηση του σεναρίου θα αποτελέσουν σημεία που αφορούν την πρωτοτυπία της ιδέας, την πλοκή και την ανάπτυξη του σεναρίου, τα μηνύματα που σχηματίζονται. Επίσης, σημεία αξιολόγησης αποτελούν η ανάδειξη των χαρακτήρων και του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσονται, με κοινή συνισταμένη την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση για την κλιματική αλλαγή, την μεγαλύτερη πρόκληση του πλανήτη μας. 

Το δεύτερο βραβείο είναι ύψους 2.000,00 € και το τρίτο βραβείο ύψους 1.000,00 €. Αφορoύν την ενίσχυση της παραγωγής ταινίας μικρού μήκους μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ με το βραβευμένο σενάριο κατόπιν αξιολόγησης των έγκυρων συμμετοχών από την τετραμελή κριτική επιτροπή. 

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής στο τελικό συνέδριο του ΥΠΕΝ, πλην των προερχομένων από την επαρχία ή το εξωτερικό που θα προσκαλούνται εγκαίρως ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παραστούν στην τελετή απονομής των βραβείων.  

Οι νικητές/τριες συμφωνούν ότι τα ονόματα τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφήμισης, προώθησης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες/ουσες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του ΥΠΕΝ. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, στο site του: 

www.scriptcontestypen.gr , όπου μπορούν να καταθέτουν και πιθανές ερωτήσεις. 

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», στο πλαίσιο του έργου «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΥΠΕΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του: 

https://www.ypengreenpolicy.gr/ 

Πρόσφατα Άρθρα

Εκθέσεις Φωτογραφίας (29 Σεπ 2023)

Το Κατάλυμα της Γαλλίας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα φιλοξενήσει την έκθεση φωτογραφίας με προβολή αφηγήσεων και τίτλο «Προσωπογραφίες του Αιγαίου» των Κωνσταντίνου και...

Παρουσιάσεις και Συνεντεύξεις (28 Σεπ 2023)

«Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις να μιλάνε μέσα από την ψυχή τους, εκφραζόμενοι μέσα από μια φωτογραφία, κάθε φορά κοιτάγαμε μία φωτογραφία αλλά διαβάζαμε την ψυχή της κάθε κοπέλας που μίλαγε»,...

Εκθέσεις Φωτογραφίας (25 Σεπ 2023)

To 1927 Art Space υποδέχεται αυτό το φθινόπωρο τον φωτογράφο Πολύβιο Ανεμογιάννη και παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας Far East.   Πρόκειται για ένα οδοιπορικό στις λαϊκές γειτονιές...

Εκθέσεις Φωτογραφίας (25 Σεπ 2023)

"Οι συμβολικοί «τόποι» που εξερευνά κανείς στη διαδικασία της απεξάρτησης, η αίσθηση της διαρκούς εγρήγορσης και της αναμονής «αυτού του ενός και μοναδικού πράγματος που θα επεκτείνει τη ζωή πέρα...

Εκθέσεις Φωτογραφίας (22 Σεπ 2023)

Το BOOZE Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. φιλοξενεί την ατομική έκθεση φωτογραφίας του Ηλία Κωνσταντακόπουλου elsewhere (ΑΛΛΟΥ) (σε κάποιον άλλον τόπο_προς κάποιον άλλον τόπο) από την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου έως την Τετάρτη...

Agora (19 Σεπ 2023)

 Η νέα Polaroid I-2 συνδυάζει την παραδοσιακή αναλογική εμπειρία με τη σύγχρονη τεχνολογία μίας φωτογραφικής μηχανής και δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς στη στιγμιαία...

News (19 Σεπ 2023)

Αν θέλετε να ρουφήξετε τη φωτογραφία στο έπακρο. Αν αναζητάτε την ουσία. Αν είσαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τις γνώσεις και τον εαυτό σας. Αν θέλετε να βιώσετε τη γέννηση της ιδέας που γεννά το...

Εκθέσεις Φωτογραφίας (18 Σεπ 2023)

Η γκαλερί "Χρύσα" στην Κατερίνη υποδέχεται τον εικαστικό, καλλιτεχνικό φωτογράφο Παναγιώτη Φτάρα. Συνδιοργανωτές είναι ο Οργανισμός Πολιτισμού Ο.Π.Π.Α.Π. και οι Εκδόσεις Οξύνοια. Εγκαινιάζει...

Εκθέσεις Φωτογραφίας (18 Σεπ 2023)

Κάθε μορφή τέχνης διαμορφώνει έναν διάλογο μεταξύ δημιουργού και αποδέκτη συνειδητά, αλλά και ασυνείδητα. Είναι μια εξιστόρηση με μια άλλη γλώσσα, με ένα άλλο μέσο που απελευθερώνει μια διαφορετική...

News (14 Σεπ 2023)

Μια συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ Επιμέλεια προγράμματος | Γιώργος Κουμεντάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ)...

News (14 Σεπ 2023)

Τα Great Photo Awards με χαρά ανακοινώνουν το μεγάλο νικητή, τους νικητές επιμέρους κατηγοριών και τους επιλαχόντες με αναρτήσεις, του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα “Black & White...

News (14 Σεπ 2023)

Το φθινόπωρο έφτασε και φέρνει μαζί του τα βραβευμένα και πολυαγαπημένα εργαστήρια θεραπευτικής φωτογραφίας του Eyes of Light. Δύο εργαστήρια, ένα δια ζώσης για άτομα από Αθήνα και ένα διαδικτυακό...