" , , ." :

Μια φωτογραφικ εκθεση χωρς ττλο. Προκαλε να ενδιαφρον αυτ απ μνο του εναι μια μελετημνη κνηση απλ δε σου αρσουν οι ττλοι στις φωτογραφες στω στις εκθσεις σου;

Ο μνος ττλος που θα μποροσα να δσω στις εκθσεις μου εναι Χρστος Μαλτζος - Φωτογραφα. Γιατ πιστεω γενικτερα στη μοναδικτητα της εικνας που χει την δικ της δναμη και αυτονομα η οποα δεν εναι κομμτι μιας εντητας εικνων. Οι εικνες στις εκθσεις μου εκφρζουν τον τρπο που αντιμετωπζω την φωτογραφα, την αντληψη μου  ως τομο και των τρπο που δημιουργ. λλωστε δεν πιστεω στην θεματολογα αλλ στην δναμη του μσου, και της μοναδικς στιγμς μσα στον νθρωπο, που μπορε να μεταμορφσει την πραγματικτητα και να αποδοθον εικνες με βθος. νας δημιουργς εκφρζει πολλ πργματα με το ργο του, που δεν μπορον να ενταχθον σε ττλους να περιγραφον με λξεις. Επομνως δεν θα μποροσα να σκεφτ κποιο ττλο που να χει νημα, παρ μονχα Φωτογραφα που δημιουργθηκε απ εμνα. 

Ας γυρσουμε μαζ πσω στο χρνο ποια ταν η αφορμ για να ξεκινσεις το φωτογραφικ σου ταξδι;

Το 1991 ψχνοντας για κποια σχολ κινηματογρφου, που πστευα τι με ενδιαφρει εκενη την εποχ, κατληξα σε σχολ φωτογραφας νομζοντας τι εναι κτι παρεμφερς.Τριετς η οποα ταν οργανωμνη και με μφαση στη δημιουργικτητα. Φυσικ πολ γργορα κατλαβα τι η φωτογραφα εναι μια λλη μορφ τχνης, με τις ιδιαιτερτητες της, και προσπθησα να την κατανοσω. Αυτ τα χρνια χουν σημασα για μνα γιατ ρχισα να διαμορφνω γενικτερα την σκψη μου, την στση μου ως τομο και απναντι στον κσμο. 

Η φωτογραφα που παργεις ανκει στην καλλιτεχνικ φωτογραφα. Πσο πιο δσκολος και μοναχικς, θεωρες, εναι αυτς ο δρμος;

Σγουρα οι τχνες και η δημιουργα δεν εναι κτι απλ και χρειζεται πολ δουλει με τον εαυτ μας. Καταλαβανεις τι εναι τρπος παρξης και στση ζως. Χρειζεται να αποβλεις τις μικρτητες, να καλλιεργηθες ως τομο, να βρεις τον νθρωπο μσα σου. Να βρεις το αληθιν νημα του κσμου,της παρξης, και να διαρρξεις λες τις ατομικς και κοινωνικς συμβσεις, διαμορφνοντας μια δικ σου αντληψη των πραγμτων. Αυτ σημανει τι τοιμες λσεις δεν υπρχουν, και πρπει εσ να βρεις το νημα που χουν οι πρξεις, της παρξς σου και του κσμου. ταν καταλβεις την μοναδικτητα  της παρξης του κθε ατμου και της σκψης του, ττε δχεσαι τι ο καθνας πορεεται μνος του στη ζω.

Θεωρες πως στη χρα μας το κοιν εναι τοιμο να αντιληφθε να κατανοσει το ργο ενς φωτογρφου σαν κι εσνα;

Ναι το πιστεω. λλωστε το χω δει σε λες τις εκθσεις μου. Η τχνη εναι ειλικρινς και απευθνεται στον νθρωπο. νθρωποι με αληθιν αισθματα μπορον να την προσεγγσουν. Εναι αυτο που χουν ανοικτ τρπο σκψης και μπορον να δεχτον αυτ που βλπουν και τους συγκινε.

Η φωτογραφα εναι να χημα στε να επικοινωνσουμε αυτ που μας απασχολον με τον κσμο, θλεις να μας πεις τι προσδοκ νας φωτογρφος που εκθτει τη δουλει του σε κοιν θα;

Η φωτογραφα και η τχνη γενικτερα εναι επικοινωνα μεταξ αισθσεων, και στοχεει στο να καλλιεργσει τον νθρωπο, στε να συνειδητοποισει αλθειες της παρξης του. Το ργο των δημιουργν εναι μια προσφορ στην ανθρωπτητα, επομνως κανες δεν δημιουργε για τoν εαυτ του. Ο προορισμς των ργων εναι η κθεση σε κοιν θα.

Παρατηρ πως δεν αναρτς φωτογραφες δικς σου στα σσιαλ μντια απεναντας αναρτς μεγλων φωτογρφων και κποιες ανακοινσεις που αφορον στις εκθσεις σου. Θεωρες πως η υπερκθεση και δη στα μντια εναι κποια μορφ ματαιοδοξας στω αγωνας;

Στην ουσα ο κθε φωτογρφος μπορε να προσεγγσει να πολ μικρ κοιν με τις εκθσεις. Το διαδκτυο εναι λλος νας τρπος κθεσης με πολλς δυναττητες. Μπορομε να προβλλουμε το ργο μας και να το δει κποιος στην λλη πλευρ του πλαντη, που με καννα λλο τρπο δεν θα μποροσαμε. τσι χω τα δικ μου sites που αναρτ φωτογραφες μου και λλα αξιπιστα που κατ καιρος μο χουν κνει αφιερματα. Δεν με ενοχλε η υπερκθεση αλλ η παρερμηνεα και η λθος αντιμετπιση. 

Θα θελες να μας αναφρεις κποιους φωτογρφους που εκτιμς και θεωρες πως χουν επηρεσει τη ματι σου;

Σγουρα υπρχουν οι μεγλοι δσκαλοι που το ργο τους εναι σημαντικ για την φωτογραφα ως μορφ τχνης, και επηρεζεται στο ξεκνημα κποιος που ασχολεται με τη φωτογραφα. Ββαια το ζητομενο εναι να φιλτρρει ο φωτογρφος τις επιρρος και να διαμορφσει το δικ του τρπο αντληψης και δημιουργας. Να χαρξει το δικ του δρμο και να βρει το δικ του τρπο κφρασης, δημιουργντας το δικ του ργο. Ξεπερνντας τι τον στοιχεινει και τι χει δημιουργηθε. Αλλις θα μενει  μια ζω, οπαδς, θαυμζοντας αυτ που θα θελε ο διος να δημιουργσει. 

Πρα απ την κθεση σου διοργαννεις και κποια σεμινρια απ τον Ιανουριο του νου τους θα θελες να αναφερθες πνω σε αυτ;

Το σεμινριο εναι ευ λης τις λης της φωτογραφας. Εναι η εργαλειοθκη που κουβαλει ο καθνας στο μυαλ του που ασχολεται με την φωτογραφα. Εναι πλρες σε τεχνικς γνσεις λψης και επεξεργασας τσι πως πρακτικ εφαρμζονται. Ενσωματνει  φωτογρφηση με κντρο την οπτικ αντληψη, γιατ καμα γνση δεν εναι χρσιμη ταν δεν εφαρμζεται στην πρξη. Περιλαμβνει   ανλυση εικνας της φωτογραφικς δουλεις των συμμετεχντων. Και γενικτερα δνεται βρος στον τρπο που χτζεται η εικνα με ερμηνεα του ργου σπουδαων φωτογρφων. Η λη του σεμιναρου εναι διαμορφωμνη να προσφρει γνση και φωτογραφικ εμπειρα, στε οι συμμετχοντες μετ το τλος να μπορον να συνεχσουν μνοι τους, και να λσουν ποια προβλματα τους προκπτουν φωτογραφζοντας.

Ποια εναι η κρια αιτα που σε οδηγε στο ασπρμαυρο δεν μπορε μια γχρωμη φωτογραφα να χει την δια νταση ακμα και πολλαπλς αναγνσεις πως μια ασπρμαυρη;

Επιλγω το ασπρμαυρο για την αφαρεση της εικνας που δημιουργεται, σε σχση με την πραγματικ σκην. Και για την νταση της φρμας μεταξ φωτς και σκις. Σγουρα ο κθε φωτογρφος βρσκει φρμες που μορφοποιον την δικ του κφραση, και καταλγει στο υλικ που τον ενδιαφρει. Για μνα η αφαρεση του χρματος σημανει μεταμρφωση του εξωτερικο κσμου, στε η εικνα που δημιουργεται να χει το δικ της λγο παρξης. Ασφαλς το χρμα χει τις δικς του δυναττητες, και σγουρα μπορον αποδοθον δυνατς εικνες, το χω δει στο ργο σημαντικν φωτογρφων. Απλ χρειζεται μια λλη διαχεριση και αντιμετπιση της δημιουργικτητας στην φωτογραφα.

Θα θελες να μας δσεις το μτο αυτς της συνντευξης απαντντας στο τι εναι φωτογραφα για εσνα προσπαθντας να απαντσεις στο φιλοσοφικ ερτημα γιατ φωτογραφζεις;

Η φωτογραφα εναι μια μορφ τχνης, μια κφραση του ανθρπινου πνεματος. Που απορρει απ τον νθρωπο που θλει να  δσει τι υπρχει βαθτερα εντς του. Δημιουργντας ργα που ξεπερνον ακμη την δικ του σκψη και παρξη. Υπρχουν νθρωποι που απ ιδιοσυγκρασα η δημιουργικτητα εναι μονδρομος, εναι αυτ που τους διαμορφνει και τους συντηρε στη διρκεια της ζως τους, τσι ακολουθον το δικ τους δρμο, βρσκοντας το δικ τους νημα στις πρξεις τους. Ακμη με την καλλιτεχνικ δημιουργα μπορε ο καθνας να καλλιεργσει τον νθρωπο μσα του, και να βρει τις αληθινς αξες τις παρξης του, και του εξωτερικο κσμου. 

Υπρχει η αντληψη τι η φωτογραφα βρσκεται σε τι βλπουμε, και εναι ορατ, και στη σημασα των γεγοντων. Ωστσο χουν γνει σπουδαες φωτογραφες απ ασμαντα θματα ( πως μια γραμμ στο πτωμα) που σημανει τι δεν χουν σημασα τα θματα, αλλ πως αναδεικνονται μσα απ την φωτογραφα, και ο τρπος που νθρωπος δημιουργε. τσι καταλγουμε στο συμπρασμα  τι η φωτογραφα βρσκεται μσα στον νθρωπο, στον τρπο που δημιουργε, και γενικτερα στη γνση και εμπειρα που κουβαλει και χει αποκτσει στη διρκεια της ζως του.

Αντικειμενικ η φωτογραφα δεν διαφρει απ τις λλες τχνες, εναι και αυτ μια γλσσα μια μορφ δημιουργας, με τις δικς της ιδιαιτερτητες ως μορφ τχνης. Και λες οι τχνες χουν μοναδικ σκοπ να εκφρσουν το ανθρπινο πνεμα. Ο φωτογρφος πρπει να αποκτσει συνεδηση αυτο του σκοπο της φωτογραφας, δνοντας το βρος που της αναλογε, και στην συνχεια να τον υπηρετσει. Γνωρζοντας  τι αυτ θα τον διαμορφσει και χρειζεται διαρκ συντρηση.

Η φωτογραφα για μνα εναι στση ζως, κτι διαμορφωμνο με διαφορετικ τρπο για τον κθε δημιουργ, που το κουβαλει εντς του.

 

Τα πνευματικ δικαιματα των φωτογραφιν της συνντευξης ανκουν στον Χρστο Μαλτζο, ο οποος ευγενικ μας παραχρησε για το ρθρο. Απαγορεεται η αναδημοσευση των φωτογραφιν χωρς την γκριση του δημιουργο τους.