Focus Julia-Anna Gospodarou ( )

(en) Visionography -:

Τι εναι το (en)Visionography και ποια η διαφορ με τη φωτογραφι;

Το (en)Visionography εναι νας νος τρπος κφρασης μσω φωτογραφας. Εναι νας καινοριος εδος φωτογραφας, που οι εικνες εναι περισστερο η κφραση του καλλιτεχνικο ορματος του φωτογρφου, παρ η αναπαρσταση μιας σκηνς ενς θματος. Η σκην το θμα/αντικεμενο που ο φωτογρφος χει μπροστ του εναι μνο να πρσχημα για εκενον να εκφρσει το φωτογραφικ του ραμα, να εκφρσει τον εαυτ του. πως η λξη (en)Visionographytoδεχνει, το «φως» , η ννοια που δημιουργε τη λξη Photography (φωτογραφα) χει αντικατασταθε με τη λξη Vision (ραμα) και τσι χω δημιουργσει μια να  λξη (en)Visionography. Με αυτν τον τρπο χω αντικαταστσει το φως, το οποο εναι το σμβολο της σκηνς, η του αντικεμενου που φωτογραφζουμε, με το ραμα, το οποο εναι αυτ που κινε τον καλλιτχνη και τον ωθε να δημιουργσει την εικνα. Εναι για  μνα νας νος τρπος κφρασης ο οποος με απελευθερνει απ το τι χω μπροστ μου και απτην ννοια της κλασικς φωτογραφας και μου δνει την πρφαση να πω πρα απ κθε ριο που θα μποροσε να περιορσει το ραμα και την φαντασα μου. 
χω γρψει πολ περισστερο για αυτ τοθμα στο βιβλο μου, στο  website www.envisionography.com και στο blog μου http://blog.juliaannagospodarou.com/

Επσης διδσκω (en)Visionography στα workshop μου.
Το (en)Visionography χει ξεκινσει σαν τρπος κφρασης για μνα πριν απ μερικ χρνια, αλλ εξελσσεται σε πολ περισστερο απ αυτ με πολλος φωτογρφους παντο στον κσμο να το υιοθετσουν ως τρπος κφρασης και εδος φωτογραφας.  Αυτ με χαροποιε ιδιαιτρως επειδ σημανει περισστερη μπνευση στη φωτογραφα και περισστεροι ευτυχισμνοι φωτογρφοι οι οποοι χουν απελευθερωθε απ περιορισμος. 

 

Πσο επεξεργζεςαι τις εικνες σου και με ποιο τρπο;

Γενικς επεξεργζομαι εντατικ της εικνες μου για να μπορσω να δημηγορσω εκενον τονκσμο που χω στο μυαλ μου,ο οποος βασζεται στο αντικεμενα που φωτογραφζω, αλλ αλλζει την πραγματικτητα για να την αντικαταστσει με μια λλη. Χρησιμοποι στην επεξεργασα λα τα εργαλεα που χω στην διθεσ μου, προγρμματα πως Lightroom και Photoshop, plugins ως TopazLabs   DxO,  και προσπαθ να συνδυσω λα αυτ για να δημιουργσω το αποτλεσμα που φανεται στις εικνες μου. Για μνα η επεξεργασα μιας φωτογραφας εναι μρος της δημιουργας fineart φωτογραφας και ο τρπος με τον οποο μεταμορφνουμε μια εικνα απ μια απλ λψη σε μια δικ μας μοναδικ ερμηνεα. 

 

 

Υπρχει κποιο μρος στον κσμο που δεν χεις επισκεφτε ακμα και θα θελες να φωτογραφσεις κι αν ναι ποιο εναι αυτ και τι το ιδιατερο χει σον αφορ στην αρχιτεκτονικ του δομ ; 

Ο κσμος εναι μεγλος και πντα θα υπρχει κτι που θα θλω να εξερευνσω και να φωτογραφσω. Μια περιοχ που δεν χω φωτογραφσει ακμα και που μου φανεται κρως γοητευτικ, χι μνο απ αρχιτεκτονικ ποψη, αλλ και απ πολιτιστικ ποψη, εναι η Ντια Αμερικ. Πντα με γοτευε αυτ το μρος του κσμου, αλλ ακμα δεν εχα την ευκαιρα να το επισκεφτ και μελετσω απ πιο κοντ. Μια αρχιτεκτονικ δομ που με τραβει πρα πολ εναι η ιερ πλη των νκα, το MachuPicchu, στις περουβιανς νδεις. Εναι μια περιοχ που θα θελα να εξερευνσω και ελπζω να το κνω σντομα. 

 

Η φωτογραφα μπορε να γνει ο καθρφτης της ψυχς μας χεις γρψει σε κποια απ τα κειμεν σου αυτ ακογεται δσκολο σως και ακατρθωτο για κποιον που ξεκιν τρα, θα θελες να μας πεις λγα πργματα πνω σε αυτ; 

Πιστεω τι το πρτο βμα προς αυτν την κατεθυνση εναι να δεχτε κανες τι χει κτι να εκφρσει και να δεχτε τι χει καλλιτεχνικ ψυχ. Στον κσμο που ζομε που εναι κατ’ αρχς υλιστικς, το να δεχτε κανες τι χει καλλιτεχνικ ψυχ και βλπει τον κσμο με αυτν τον τρπο, δεν εναι εκολο. Σημανει να πει κανες κντρα στο ρεμα και αυτ δεν ταν ποτ εκολο. Αλλ μλις αυτ συμβε, λα εναι δυνατ επειδ το ραμ μας και  η ανγκη κφρασης εναι πιο δυνατ απ κθε λλο. Μαθανοντας να εκφρζεσαι μσω fineart φωτογραφις  σημανει να μθεις να χρησιμοποιες λα αυτ που ξρεις καινοιθεις και να τα μετατρψεις σε μια εικνα με τηνοποα οι λλοι μπορον να επικοινωνσουν. Βασικ αυτ που γνεται εναι τι μαθανεις να ξεπερνς το περβλημα του κοινο κσμου και να φτσεις στην ουσα και ταν φτσεις εκε χεις επαφ με αυτος που θα δουν το ργο σου σε ‘λλο εππεδο, χι μσω επιφανειακν μορφν κφρασς, αλλ μσω επαφς μεταξ δο ψυχν. Μπορε να φανε αφηρημνο, αλλ υπρχουν πολ συγκεκριμνοι και πρακτικο  τρποι να το καταφρεις αυτ και αυτ εναι που προσπαθ να διδσκω τους μαθητς μου. 

 

Εσαι μια γυνακα πρωτοπρος στο εδος σου με πολλς τιμητικς διακρσεις, συγγραφας βιβλων που χουν γνει bestsellers, με διθυραβμικ σχλια απ συναδλφους σου σε παγκσμιο εππεδο, φωτογρφος του κσμου, δημιουργς και εισηγτρια φωτογραφικν workshops. Αυτ η επιτυχα χει να κνει μνο με τη σκληρ δουλει εναι κι λλοι παργοντες που συντλεσαν στο να γνει η Julia Anna νας master φωτογρφος;

Πιστεω αυτ χουν να κνουν με το ποια εμαι στο σνολ μου. Πντα πστευα τι εμαστε το σνολο των πραγμτων που νοιθουμε, που ξρουμε και χουμε μθει, των εμπειριν μας, καλν και κακν εμπειριν εξσου. Νομζω εμνα η φωτογραφα απλ μου δωσε την ευκαιρα να εκφρσω λα αυτ με τον πιο ελεθερο τρπο και να μην χρειαστε να λογοκρνω τον εαυτ μου, πως χει χρειαστε σε λλες περιπτσεις. Αυτ εναι μια απ της πιο μεγλες ανταμοιβς του να δουλεει κανες στο χρο της τχνης, και σε αυτ που αγαπ. Η πολ δουλει εναι γεγονς και δεν εναι αστεο. Υπρχουν μρες ταν δουλεω και 16 ρες και αυτ μπορε να συμβε για αρκετ μεγλο διστημα. Αλλ αγαπω αυτ που κνω και δεν μπορ να μην το κνω. Το τι μου φρνει επιτυχα και το τι ο κσμος αγαπει αυτ που δημιουργ με κνει ευτυχισμνη αλλ το κνω  πρτα για μνα και  αυτ εναι μεγλη ευχαρστηση.  Πιστεω τι χρειζονται 3 πργματα για να χει κανες επιτυχα. Το ταλντο , η σοβαρ δουλει και το να βρσκεσαι σε να περιβλλον και στιγμ που θα μεγιστοποισουν το αποτλεσμα των πρτων δο. Πιστεω τι, ταν να απ τα τρα λεπει, μνο τα υπλοιπα δο δεν μπορον να δημιουργσουν επιτυχα. 
ταν βρσκεσαι στην Ελλδα ποιο μρος ειναι το καταφγιο σου, και τι σε ευχαριστε να κνεις εκτς απ το να φωτογραφζεις;

Αγαπ πρα πολλ μρη  στην Ελλδα, αλλ μπορ να πω τι το αγαπημνο μου μρος, εκε που θα πω για να γεμσω τις μπαταρες μου πραγματικ, εναι η δρα. Νιθω μια βαθι σνδεση με αυτ το μρος και κθε τσο νοιθω την ανγκη να πω εκε να ηρεμσω, να φωτογραφσω, αλλ χι οπωσδποτε επαγγελματικ, να ρεμβζω και να ρχομαι σε επαφ με τον πιο βαθ εαυτ μου. Υπρχει κτι μαγικ για μνα στην δρα και ακμα δεν χω καταλβει απ πο ρχεται, αλλ μα εμπνει πρα πολ. 
Εκτς απ φωτογραφα και την αρχιτεκτονικ, εμαι παθιασμνη ταξιδιτης και πρα πολ περεργο τομο, και θλω να μαθανω κθε μρα κτι καινοριο.  Βρσκω ευτυχα στη γνση και στην ανακλυψη αυτο του κσμου. Μου αρσουν επσης οι ξνες γλσσες και μιλω πντε, και δεν θα λεγα ποτ χι σε να καλ βιβλο σε καλ μουσικ. 

 

Τι σημανει φωτογραφι για εσνα ; (Αυτ ειναι  μια ερτηση που γνεται σε ολους τους συνεντευξιαζμενους και σκοπς ειναι να δημιουργηθον quotes που θα βοηθσουν και τους νετερους να δουν τον τρπο σκψης επιτυχημνων Ελλνων φωτογρφων) 


Η φωτογραφα εναι τχνη για μνα. Εναι ο καλτερος τρπος που χω βρει να εκφρζω τον εαυτ μου. Εναι ελευθερα και αγπη για τον κσμο και για το μυστριο της παρξης. Ως μορφ τχνης, περιμνω απ τη φωτογραφα να μου εξηγσει τον κσμο σε υπαρξιακ εππεδο και στην ουσα αυτ εναι που προσπαθ να κνω μσω της δουλεις μου: να διηγηθ το πρασμ μου μσα απ αυτν τον κσμο. Γι’ αυτ η φωτογραφα μου εναι αυτοβιογραφικ. Χρησιμοποι σμβολα, ως αρχιτεκτονικ αντικεμενα για παρδειγμα, για να εξιστορσω τη ζω μου. 

 

 

Τι μνυμα θα θελες να στειλεις στα να  παιδι στην Ελλδα που σε θαυμζουν και θλουν να ακολουθσουν το εδος που εσ πρεσβευεις ;


Πρτα, να σκφτονται και να νιθουν ελεθερα. Απ εκε ξεκινον τα πντα. Να μην φοβονται τις προκλσεις και να μην φοβονται να εκφρζουν αυτ που νοιθουν κα σκφτονται. Να πιστεουν στον εαυτ τους και να μην τους νοιζει τι λει «ο κσμος». Ειδικ στην αρχ μπορε να εναι οι μνοι θαυμαστς των εαυτν τους και οι μνοι που καταλαβανουν τη δουλει τους, αλλ να μην σταματνε μχρι να βρουν ναν τρπο να επικοινωνσουμε τους λλους μσω των φωτογραφιν τους. 
Εναι συμπαντικ να προσπαθσουν να χουν την καλτερη μρφωση και εκπαδευση ως φωτογρφοι και αν μπορον, να βρουν ναν μντορα ο οποος να τους βοηθσει με την εμπειρα του. 
Πνω απ’λα μως να κνουν αυτ που πραγματικ αγαπνε, γιατ εκε θα εναι οι καλτεροι. 

 

Links

Website 
http://www.juliaannagospodarou.com/
Blog
http://blog.juliaannagospodarou.com/
eBook
From Basics to Fine Art – Black-And-White Photography – Architecture and Beyond  http://sites.fastspring.com/juliaannagospodarou/product/frombasicstofineart
Facebook Page
https://www.facebook.com/juliaannagospodarou.photography/
Twitter
https://twitter.com/JuAnnGospodarou
Instagram
https://www.instagram.com/juliaannagospodarou/