Focus Julia-Anna Gospodarou (' )

(en) Visionography -:

Anna-Julia σε καλωσορζω στον φωτογραφικ κσμο του  iFocus.gr

Θα σε παρακαλοσα να κνουμε μαζ μια αναδρομ στο παρελθν και να θυμηθες ποια ταν η στιγμ, η αποφασιστικ στιγμ στη ζω σου, η οποα σε οδγησε στον δρμο της φωτογραφις.

Η φωτογραφα ταν πντα παροσα στη ζω μου, σο μπορ να θυμηθ, απ ττε που μουν πολ μικρ και κανα το «μοντλο» στις φωτογραφες που ο πατρας μου παιρνε. Θυμμαι, η φωτογραφικ μηχαν ταν να σαγηνευτικ αντικεμενο πθου για μνα, να τρχρονο περεργο παιδ ττε, που μως δεν του επιτρεπταν να παζει με αυτ το αντικεμενο για να μην το «χαλσει» . ταν κατφερνα να πεσω τον πατρα μου να μου δσει για λγα λεπτ τη μηχαν μουν πολ ευτυχισμνη, αλλ τις περισστερες φορς το μνο που μου δινε ταν το κουτ τις μηχανς. Δεν πτοομουν μως και «βγαζα»  φωτογραφες ακμα και τσι. 
Ο καιρς πρασε και η φωτογραφα εναι ακμα μαζ μου, και ευτυχς τρα μπορ να παξω και με τη μηχαν, χι μνο με το κουτ. Και πλι μως, ο πατρας μου εναι αυτς που με υποστριξε περισστερο ταν αποφσισα να κνω τη φωτογραφα περισστερο απ να hobby,  να την κνω να επγγελμα. 

 

ταν τελικ οι σπουδς σου στην Αρχιτεκτονικ η αφορμ για να στραφες στην αρχιτεκτονικ φωτογραφι διτι σε εμς μοιζει φυσικ επμενο, ωστσο θα θελα να μας πεις γι αυτ τα συγκοινωνοντα δοχει.

Με σιγουρι υπρχει μια σχση αναμεσ στα δο. Στην ουσα και τα δο μου επαγγλματα, αρχιτκτονας και φωτογρφος, πηγζουν απ τη μεγλη αγπη που χω για την αρχιτεκτονικ, ως η πιο σνθετη μορφ τχνης. Η αγπη μου για την αρχιτεκτονικ ξεκνησε απ μια μεγλη αγπη για την τχνη απ ττε που μουν παιδ, με μια γοητεα που νιωθα για την κφραση μσω συμβλων, τα οποα για μνα εναι τα σχματα και οι γκοι, και ο τρπος που αυτ αλληλοεπιδρον και αλλζουν στην επαφ με το φως. Μου αρσει να φωτογραφζω διφορα θματα και αντικεμενα, αλλ νιθω περισστερο «στο σπτι μου»  ταν δουλεω με αρχιτεκτονικ. Θα μποροσα να πω τι αυτ εναι καλλιτεχνικ μου φων. 

 

 

Υπρχουν σγουρα κποιοι μστερ φωτογρφοι που επηρεσαν τη ματι σου και σως κποιος φωτογρφος που σε βοθησε να βρεις τον δμο σου στα πρτα σου βματα, θα θελες να αναφερθες σε αυτος/ον και γιατ σε συγκινον/ει;

Θαυμζω πολλος καλλιτχνες, χι μνο φωτογρφους, και θα μποροσα να πω τι εκενοι που με επηρασαν περισστερο εναι οι καλλιτχνες των αρχν του 20ου αινα ταν κατ τη γνμη μου συνβη η μεγαλτερη επανσταση στην τχνη που υπρξε ποτ. Η φωτογραφα ακολοθησε την τχνη και αναπτχτηκε ραγδαα ττε, και γενικ υπρχε νας θαυμσιος αναβρασμς ιδεν που δεν εχε προηγομενο. Μεταξ φωτογρφων νοιθω μεγλο θαυμασμ για τους Henri Cartier-Bresson, πιθανν εκενος που θαυμζω περισστερο απ λους, Bill Brandt, Dorothea Lange, Minor White, χι μνο για τις φωτογραφες του, αλλ για τις ιδες του πνω στην φωτογραφα τχνης, Richard Avedon και Arnold Newman, για τα πορτρτα τους, και πιο κοντ στις μρες μας, θαυμζω τα φανταστικ ργα του Sebastião Salgado, ο οποος μου φανεται νας απ τους πιο ειλικρινες καλλιτχνες στην εποχ μας, με την ννοια τι εκφρζεται με φοβερ πθος και ζει τη φωτογραφα του στο πακρο. 

 

Η fine art bw φωτογραφα ειναι να ιδιατερο εδος κατα πσο χει απχηση στον κσμο, μιας και οργαννεις workshop πνω σε αυτο το εδος μπορες να μας πεις τι δυσκολες αντιμετωπζεις;

Η ασπρμαυρη φωτογραφα εναι απ μνη της να ιδιατερο εδος, και η fine art εναι ακμα πιο ιδιατερη. Αυτ σημανει τι χι λοι θα καταφρουν να βρουν μια δοδο επικοινωνας με αυτ το εδος φωτογραφας. Δεν εναι αυτ που λμε “popular art”. Οπτε ξρω απ την αρχ τι απευθνομαι σε να περιορισμνο κοιν, σε αυτος που προτιμονε αυτ που βλπουν να παζει το ρλο ενς συμβλου και χι να εναι μια αναπαρσταση του κσμου τσι πως το βλπουμε στην πραγματικτητα. Δεν μπορ να πω τι χω αντιμετωπσει δυσκολες, επειδ ξρω τι μπορ να επικοινωνσω και να διδσκω αυτος που το θλουν οι διοι, και δεν προσπαθ να επιβλλω την τχνη τις αρχς μου σε καννα. Οπτε αντιθτως, μπορ να πω, εμαι χαρομενη κθε φορ που βλπω τι ο κσμος αντιδρ θετικ στη δουλει μου και ταν βλπω τσους που ενδιαφρονται να ακοσουν το τι χω να πω για αυτ το εδος φωτογραφας και να μθουν απ μνα. Αυτ εναι η μεγαλτερη μου ανταμοιβ. 

 

 

Υπρχει εκπαιδευμνο κοιν ( ειδικ στη χρα μας) να μπορε να αντιληφθε και να κατανοσει το ργο που παργει νας φωτογρφος της Fine Art Photography; 

Γενικς για τη fine art φωτογραφα δεν υπρχει πολ εκπαιδευτικ υλικ, και ακμα λιγτερο στα Ελληνικ. Αυτ επειδ δεν εναι εκολο να γρψεις για το τι σημανει fine art. Fineart δεν σημανει να μιλς για τον εξοπλισμ, δεν σημανει να χεις την τελευταα και πιο πολπλοκη μηχαν τον πιο ακριβ φακ, πως fineart δεν σημανει μνο ο τρπος που επεξεργζεσαι τις εικνες.. Fine art ξεκιν στην ψυχ του καλλιτχνη. Η φωτογραφα εναι μνο να εργαλεο στα χρια του καλλιτχνη, ο οποος γνεται φωτογρφος για να μπορσει να εκφραστε και να δημιουργσει το ργο του, να κνει πρξει το καλλιτεχνικ του ραμα. σως, επειδ το υλικ πνω στη fineart φωτογραφα εναι τσο δυσερετο, το βιβλο που χω γρψει πνω σε αυτ το θμα εχε τσο μεγλη επιτυχα. Το βιβλο εναι στα Αγγλικ αλλ η γλσσα δεν εναι πολπλοκη και πολλο  το χουν διαβζει στην Ελλδα. Το χω γρψει σε συνεργασα με ναν Ολλανδ φωτογρφο, Joel Tjintjelaar, ο οποος χει τις διες καλλιτεχνικς ευαισθησες με μνα.  Το βιβλο μπορε να βρεθε εδ http://sites.fastspring.com/juliaannagospodarou/product/frombasicstofineart
Εκτς απ αυτ το βιβλο θα συνιστοσα σε αυτος που θλουν να εμβαθνουν τη μελτη, να αρχσουν να μελετον την τχνη και να σκφτονται ποιο εναι αυτ που θλουν να εκφρσουν μσω της φωτογραφας. 

 

 

Στην Ελλδα της κρσης θεωρες πως θα μποροσε κποιος φωτογρφος να προσανατολιστε επαγγελματικ σε αυτ το εδος θα ταν φρνιμο να μην το κνει.

Δεν εναι εκολο, ειδικ αν θλει κανες να δουλεει αποκλειστικ στην Ελλδα. Αλλ, πως πντα, εξαρτται πσο πολ θλεις κτι και πση ενργεια και πθος επενδεις σε αυτ. Η γνμη μου εναι τι αν κανες το θλει και αγαπει αυτ που κνει, λα εναι πιθαν. Σε αυτ το εδος δουλεις, πως και σε λλα που χουν να κνουν με την τχνη, δημιουργομε οι διοι τις ευκαιρες μας. 

 

 

Κνεις workshop σε πολλς πλεις του κσμου πσο εκολο εναι για κποιον να σε ακολουθσει και να κατανοσει τον τρπο και την τεχνικ της fine art b/w φωτογραφις σε αυτ το χρονικ περιορισμνο διστημα;

Το να γνεις καλς σε αυτ που κνεις θλει δουλει και αυτ ισχει για κθε αντικεμενο,χι μνο φωτογραφα. Αυτ η δουλει ξεκιν κατ τη διρκεια του workshop και συνεχζεται μετ. Η μρες του workshop εναι οι μρες ταν οι μαθητς ρχονται σε επαφ με μια να νοοτροπα και νας νος τρπος αντιμετπισης της φωτογραφας, απ την λψη μχρι την λεπτομερ επεξεργασα, ως τχνη και ως εργαλεο κφρασης και χι μνο ως εργαλεο αναπαρστασης του κσμου. Μελετμε αυτ απ θεωρητικ αλλ και απ πρακτικ ποψη.  Αυτ που οι μαθητς μου μαθανουν στα wοrkshop τους ακολουθε και τους βοηθει να δημιουργσουν να προσωπικ στυλ στη φωτογραφα, να ξεχωρσουν και να εφαρμσουν στη πρξη λα σα χουν μθει χι μνο κατ τη διρκεια του workshop, αλλ αυτ που ξραν και απ πριν, και να το χρησιμοποισουνε με ναν απολτως νο τρπο.  Επσης, για σους νοιθουν την ανγκη να συνεχσουν τη μελτη, αναλαμβνω και μακρτερα προγρμματα mentoring, που χουμε το χρνο να εμβαθνουμε τα πντα. 

 

Τι εξοπλισμ πρπει να διαθτει κποιος για να σε ακολουθσει και πσες ημρες συνθως διαρκον τα workshops; 

Οι ανγκες σε εξοπλισμ δεν εναι μεγλες, εκτς και αν οι μαθητς θλουν να δοκιμζουν διφορα πργματα που απαιτον πιο εξειδικευμνο εξοπλισμ. Συνθως, μια DSLR Mirrorless φωτογραφικ μηχαν, νας τρποδας, νας-δο φακο και ενδεχομνως να-δο φλτρα neutral density, αν οι μαθητς θλουν να δουλψουν με φωτογραφες μακρς κθεσης, εναι αρκετ. Εξλλου, η τχνη δεν εξαρτται τσο πολ απ τον εξοπλισμ, αλλ απ την φαντασα και την μπνευση. 

Συνεχζεται...

 

Links

Website 
http://www.juliaannagospodarou.com/
Blog
http://blog.juliaannagospodarou.com/
eBook
From Basics to Fine Art – Black-And-White Photography – Architecture and Beyond  http://sites.fastspring.com/juliaannagospodarou/product/frombasicstofineart
Facebook Page
https://www.facebook.com/juliaannagospodarou.photography/
Twitter
https://twitter.com/JuAnnGospodarou
Instagram
https://www.instagram.com/juliaannagospodarou/


Bio

Architect with a Master degree, multi award-winning black and white fine art photographer, author and highly sought after educator, Julia lives in Athens and is mostly known for her black and white fine art photography.

Julia is the founder of   (en)Visionography™  www.envisionography.com which she considers an alternative to fine art photography, seen as an evolution of photography in the digital era. This evolution and the new creative tools available today give the artist the freedom to express his own vision and story, independently of the subject he photographs. (en)Visionography™ is the photography that starts from the artist himself, who is taking inspiration from his own emotions in front of the world and from his life experiences. In this respect (en)Visionography brings photography close to the idea of art since the process of creation in (en)Visionography is the same as the process of creation of artists working with other means. 

This theory reflects in her personal creative and processing method “Photography Drawing (PhD™)”, method based on how light interacts with volumes and how this can be translated in an image by using the principles of classical black and white drawing, applied to black and white photography.

Co-author of the best-selling book   "From Basics to Fine Art – Black and White Photography" http://sites.fastspring.com/juliaannagospodarou/product/frombasicstofineart, the book is considered by many critics one of the best books on black and white photography of the past decades. 

Published internationally in numerous books and magazines, Julia's photographic work can be seen online in the most important photography galleries and in private collections worldwide.
Julia’s fine art photography is represented by Rotella Gallery in SoHo New York.