o

-:

Το «τζρτζελο»

Δο εναι τα κρια χαρακτηριστικ τς σημερινς lifestyle κοινωνας: Το φανεσθαι και το κενολογεν. Με απλοστερα λγια η «μορη» και η «μπαροφα». Και με μα μνο λξη το «τζρτζελο». Η τχνη μως γινε και αυτ σιγ-σιγ μρος το lifestyle, λγο γιατ αυτ αναζητοσε την επφαση ττλων ευγενεας και λγο γιατ εκενη (πως συμβανει απ χρνια) ερωτοτροπε με τα σαλνια και, εννοεται ββαια, με ,τι σαλνια διαθτει η κθε εποχ. λλες τχνες ββαια προσφρονται περισστερο για το παραπνω πντρεμα και λλες λιγτερο. Η ποηση, λγου χριν, δεν τα καταφρνει τσο καλ σο η ζωγραφικ, και το θατρο λιγτερο καλ απ τον κινηματογρφο.

Για να κνω μως εναργστερη την εικνα θα φρω δο παραδεγματα αντλημνα απ προσωπικς μου εμπειρες απ τη δεκαετα το '80, ταν ακμα το εν λγω φαινμενο δεν εχε πρει τις σημερινς του διαστσεις. Κποτε ο Χατζιδκις κλεσε στο περιοδικ «Τταρτο», το οποου ταν διευθυντς, πντε ξι φωτογρφους (μεταξ αυτν και εμνα) για να στρογγυλ τραπζι. Η συζτηση δημοσιετηκε στο επμενο τεχος, με τη διαφορ μως τι κατ την απομαγνητοφνηση μπρδεψαν τις φωνς των ομιλητν και τσι τα δικ μου λγια μπκαν κτω απ το νομα κποιου λλου και τομπαλιν. Δεχμενος τα συγχαρητρια μιας γνωστς κυρας των τεχνν, τλμησα να εκφρσω την απογοτευσ μου, αφο, πως τς επα, φνηκε να χω πει πργματα που δεν επα. «Δεν πειρζει», μου αντταξε, «αρκε τι σουν εκε». να- δυο χρνια μετ γνωστς φωτογρφος ρωτοσε τη γνμη μου για μια σειρ εκθσεων στο πλασιο ενς φωτογραφικο φεστιβλ. ταν εξφρασα τη δυσαρσκει μου για το γενικς χαμηλ εππεδο, λαβα την αποστομωτικ απντηση: «Μα αρκε τι γνεται τζερτζελς».

Η στση αυτ χει οδηγσει αφενς σε μια απελπιστικ σοβαροφαν κενολογα και αφετρου σε μια βασανιστικ πολυπργμονα πολυλογα. Παρλληλα μως χει αποκλεσει κθε εδους σοβαρ κριτικ. Η επιτυχα των πσης φσεως καλλιτεχνικν εκδηλσεων κρνεται απ την προσλευση το κσμου και τον αριθμ των δημοσιευμτων και, ακμα καλτερα, των τηλεοπτικν σποτ, τα οποα σχεδν ποτ και πουθεν δεν αναφρονται στην ουσα και την ποιτητα των εκδηλσεων. Η ψιστη μλιστα καθιρωση εναι να απασχολσει η εκδλωση και τις κοσμικς στλες, οι οποες σε πολλ ντυπα ευρεας κυκλοφορας επιτελον τον ρλο το πολιτιστικο ρεπορτζ.

να αποτελεσματικ δελτο τπου οφελει να περιλαμβνει να μικρ και οπωσδποτε ασαφς, σοβαροφανς, βαργδουπο και παντελς κοφιο συνοδευτικ κεμενο (αδνατον φυσικ να το χαρακτηρσει κανες επεξηγηματικ), τσο μικρ στε να μπει ολκληρο, τσο ασαφς στε να μην τολμσει κανες να το αποδσει με λλα λγια και τσο σοβαροφανς στε να προκαλσει συμπλεγματικ πανικ σε οποιονδποτε αποπειραθε να το ερμηνεσει. Η κριτικ θεωρεται politically non correct, , απλοστερα, κοινωνικ απρπεια, και ταν κποτε νας εκ των ελχιστων σοβαρν κριτικν αποτολμσει μια εμπεριστατωμνη κριτικ προσγγιση, ο χρνος που θα χει μεσολαβσει θα χει εξασφαλσει την εδραωση τς επιτυχας και την παρλληλη ανα των πιθανν αναγνωστν.

λα αυτ δεν σημανουν τι οι καλλιτχνες, οι κριτικο, οι επιμελητς, οι γκαλερστες, οι διευθυντς μουσεων, οι δημοσιογρφοι και λοι οι με οποιονδποτε τρπο εμπλεκμενοι δεν εναι ικανο, απλς τους εναι πλον αδνατον να απεμπλακον απ τον φαλο κκλο. Το τζρτζελο αποδεικνεται για την ρα ισχυρτερο. Μνο που πως λα τα κακ θα χει και αυτ μια ημερομηνα λξεως.

Πλτων Ριβλλης